Plokštės išskirtinumas

Informacija projektuotojui, techninės priežiūros specialistui ir rangovui

Sluoksniuotų termoizoliacinių plokščių RUFAX  ir panašių įvežtinių bei kt. termoizoliacinių plokščių palyginimas

Termoizoliacinės plokštės RUFAX  tenkina Lietuvoje galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų (STR 2.05.02:2008, ST 124555837.01.2005) reikalavimus t.y. gaminamos tik iš polistireninio putplasčio EPS 100, kurio gniuždomasis įtempis (kai gaminys deformuojamas 10 %) – 100 kPa, stipris lenkiant - 150kPa.

      Sluoksniuotos termoizoliacinės plokštės RUFAX               Įvežtinės ir kt. termoizoliacinės plokštės1
                                                           Atitikties sertifikatas

Vienintelis tokio tipo gaminys Lietuvoje, gaminamas pagal įmonės standartą .

Įvežtinės plokštės gaminamos ir naudojamos pagal gamintojo šalyje galiojančių nacionalinių2 norminių dokumentų  reikalavimus.
Taip pat yra gaminamos ir parduodamos plokštės, kurios neturi jų tinkamumą naudoti patvirtinančio dokumento.
                                                                            Ženklinimas
Ant kiekvienos plokštės nurodytas gamintojas (logotipas), standartas, polistireninio putplasčio tipas (nurodo EPS gamintojas), sluoksniuotos plokštės tipas.  Plokštės (vienetinis gaminys) neženklintos. Pažeidžiami Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nustatymo taisyklių reikalavimai.
                                                              Eksploatacinių savybių deklaracija
Gamintojas ESD išduoda, remiantis deklaruojamais rodikliais (nustatyti  bandymų laboratorijos). Įvežtinių plokščių ESD produkto paskirtis ir rodikliai nurodomi pagal Lenkijoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimus.
Yra plokščių, kurių rodikliai deklaruojami,neturint pagrindo.
                                                 Šilumos izoliacijos sluoksnis – polistireninis putplastis
Polistireninis putplastis EPS 100, kurio: 
deklaruojamas šilumos laidumas - 0,035 [W/(m·K)],
gniuždomasis įtempis- 100 kPa,  stipris lenkiant 150 kPa (STR 2.05.02:2008 ir ST 124555837.01:2005).
Polistireninis putplastis EPS 703:
deklaruojamas šilumos laidumas - 0,040 [W/(m·K)],
gniuždomasis įtempis - 70 kPa,  stipris lenkiant 115 kPa.
Polistireninis putplastis stogas-grindys (EPS 80)4:
deklaruojamas šilumos laidumas - 0,038 [W/(m·K)],
gniuždomasis įtempis - 80 kPa,  stipris lenkiant 125 kPa.
Polistireninis putplastis EPS 100 stogas- grindys:
deklaruojamas šilumos laidumas - 0,037 [W/(m·K)],
gniuždomasis įtempis - 100 kPa, stipris lenkiant 150 kPa.
                        Hidroizoliacijos sluoksnis – tarpinio sluoksnio bituminė lakštinė danga (laminatas)
Tarpinio sluoksnio bituminė lakštinė danga:
- nutraukimo jėga  ≥ 500/300 N/50mm,
- užlaidų plotis: išilgai ≥ 80 ± 3mm, skersai  ≥ 50 ± 3mm.
Bituminės dangos užlaidų visas paviršius (gamykliniu būdu) padengtas bituminiais klijais.
Tarpinio sluoksnio bituminė lakštinė danga:
- nutraukimo jėga 300 N +100; -50/ 270 N + 100; -50,
- užlaidų plotis (iššilgai ir skersai plokštės) - 50 mm.
Danga prie polistireninio putplasčio plokštės klijuota poliuretaniniais klijais.
Dangos užlaidos nepadengtos klijais5.


1  polistireninio putplasčio plokštės padengtos bitumine danga.
2 Lenkijoje galiojantys reikalavimai ir produkto naudojimo paskirtis skiriasi nuo Lietuvoje galiojančių 
   normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų.
3  pagal deklaruojamus rodiklius, įvežtinis polistireninis putplastis EPS 70 (stogas-grindys), atitinka Lietuvišką
   EPS 70F, kuris naudojamas tinkuojamų fasadų termoizoliacijai.
4  EPS 80 naudojamas plokščiųjų stogų termoizoliacijos apatiniam sluoksniui.
5 kai gamykliniu būdu dangos užlaidos nepadengtos klijais, jos klijuojamos spec. bituminiais klijais.Kadangi
   polistireninis putplastis yra degus produktas, gamintojo rekomendacija, dangos užlaidos „klijuoti atvira
   ugnimi t.y. jas kaitinant degiklio pagalba“ negalima vadovautis.